• icon-facebook
  • icon-instagram
  • icon-vk

Kuzey Kıbrıs tarihinin başlangıcı

19 Ocak

Uzak geçmişte, doğa olayları ve afetlerin bir sonucu olarak, Levant’tan önemli bir kara parçası ayrıldı. İnsanlar adaya MÖ 9 bin yıllarında Neolitik dönemde yerleşmeye başladılar. En eski yerleşim yeri Karpaz Yarımadası’nda bulundu.

 

Kıbrıs avantajlı bir stratejik konuma sahiptir ve Akdeniz’in üçüncü büyük adasıdır. Bu nedenle, bu topraklar için mücadeleler yüzyıllarca sürdü. Asurlular, Mısırlılar, Persler, Romalılar, Araplar, Tapınakçılar, Lüzinyanlar, Venedikliler, Osmanlılar ve İngilizler: Yüzyıllar boyunca, ada çeşitli medeniyetler tarafından işgal edildi ve egemen oldu. Geçmişin mirası bugüne kadar hayatta kaldı.

 

Tunç Çağı’nda yerleşimciler adaya Anadolu’nun güney kıyılarından geldiler. Etnik kabilelerin türüne göre bunlar Hitit halkına aitti. Gelen yerleşimciler Sami nüfusu fethetti. Böylece, Kıbrıs’ta iki etnik grubun asimilasyonu vardı: daha eski olan Samiler ve yeni gelen Hititler. Oluşan insanlar -etno-Kıbrıslılar- haklı olarak Kıbrıs’ın en yaşlı nüfusudur.

Girit sakinleri olan Pelasglarla ticaret aktif olarak gelişmeye başladı. Kıbrıslılar çömlek ve bakır sattılar ve gümüş ve altın ithal ettiler.