• icon-facebook
  • icon-instagram
  • icon-vk

انواع سند

انواع سند

مهمترین جنبه ی قانونی در انتخاب ملک که باید در انتخاب  آن دقت زیادی شود، نوع سند است

جنبه های قانونی انواع سند

:در قبرس زمین ها به سه دسته تقسیم می شدند.دسته ی اول آنهایی که تا قبل از سال 1974 صاحبان خارجی داشتند،دسته  دوم صاحبانشان افراد ترک هستند و دسته ی سوم مالکانشان قبرسی _ یونانی بوده اند. سند زمین ها به گروه های زیر دسته بندی میشوند

    • زمین های قبل از سال 1974- که تا آن زمان متعلق به مالکان خارجی و یا ترک ها بوده اند ( به جز یونانی ها و قبرسی ها) که با این حساب بخش جنوبی هیچ ادعای قانونی  نمی تواند بر این زمین ها داشته باشد
    • زمین های معاوضه ای –مالک این نوع زمین ها افراد یونانی یا قبرسی-یونانی بوده اند و این زمین ها به این دلیل معاوضه ای نامیده شدند که هر یونانی که  قبرس شمالی را ترک کرده، زمینش را با شخصی که قبرس جنوبی را ترک کرده معاوضه کرده است و به عبارت دیگر به ازای زمینی که در قبرس شمالی رها کرده، یک زمین در قبرس جنوبی با همان مشخصات از یک فرد ترک دریافت کرده است
    • تی ام دی– زمین هایی هستند که مالکین اصلی آنها افراد یونانی یا یونانی-قبرسی هستند که دولت قبرس شمالی به مالکین سابق آنها غرامت می پردازد
    • زمین های اجاره ای– که متعلق به دولت هستند و به سرمایه گذاران اجاره داده می شوند

امروزه اسناد چگونه هستند؟

زمانی که ملک و یا یک قطعه ی زمین در قبرس شمالی خریداری می شود، نوع زمین در سند قید نمی شود و تنها از طریق ادره ی ثبت املاک قابل استعلام است

برای حفظ حقوق خریدار، کمپانی ما قبل از معرفی ملک حتما این اطمینان را حاصل می کند که سند بین یکی از دو حالت ترکی و یا معاوضه ای باشد و پس از امضای قرار داد و تا زمان تکمیل پروسه ی صدور سند و یا انتقال سند، قرارداد را در اداره ی ثبت املاک ، به ثبت می رساند

بنابراین، نقل و انتقالات ملک و سند کاملا به صورت قانونی و بدون هیچ خطری انجام می گیرد و هیچ قانونی را نقض نمی کند

کمپانی ما به طور کامل از نظر قانونی به مشتریان خود مشاوره می دهد و قبل از انجام هر گونه معامله ای، از درستی سند و مدارک دیگر اطمینان حاصل می کند